Cartec Clay lerduk - fin

  • 716 kr

Cartec Clay lerduk fin används istället för lera. Tar snabbt och säkert bort orenheter från lackytor, glas, krom etc. och gör en grov, fläckig yta len och glatt

Cartec Clay lerduk fin används istället för lera. Tar snabbt och säkert bort orenheter från lackytor, glas, krom etc. och gör en grov, fläckig yta len och glatt. Avlägsnar flygrost, färgrester och oxider från surt regn.