Kovax Dry Buflex Hand Pad 2-pack

  • 220 kr

Kovax Dry Buflex Hand Pad fungerar perfekt i kombination med Super Buflex Dry slippapper från Kovax.Denna Handpad är gjord för Buflex Dry från Kovax, Buflex Dry

Kovax Dry Buflex Hand Pad fungerar perfekt i kombination med Super Buflex Dry slippapper från Kovax.

Denna Handpad är gjord för Buflex Dry från Kovax, Buflex Dry används som sista slipsteget innan polering och minimerar hela poleringstiden. Huvuddragen hos Buflex Dry är bevarandet av färgstrukturen. Där andra slipmärken (t.ex. på grund av överdriven aggressivitet) tar bort en del av färgstrukturen, bevaras detta med Buflex Dry. En annan fördel med Buflex Dry-slipskivor är det enhetliga slipmönstret. Den totala poleringstiden kan minskas med upp till 40 %.

Denna handdyna fungerar perfekt i kombination med Buflex Dry-slipmedel från Kovax.

Storlek: 78 mm x 123 mm