Payback #640 Wheel Cleaner 1 liter

  • 150 kr

WHEEL CLEANER från Payback är ett extremt effektivt rengöringsmedel för fordonsfälgar. Avlägsnar enkelt missfärgningar från bromsar och andra orenheter som upps

WHEEL CLEANER från Payback är ett extremt effektivt rengöringsmedel för fordonsfälgar. Avlägsnar enkelt missfärgningar från bromsar och andra orenheter som uppstår på fälgar.

SNABBT OCH EFFEKTIVT
Wheel Cleaner är supereffktivt och löser enkelt bromsdamm, missfärgningar och beläggningar på fordonsfälgar vid applicering och utan beröring.

VINTERFÄLGAR
Insidan på fälgar får ofta en kraftig beläggning efter en vinters bruk. Vid rengöring av insidan bör en borste användas.

VINTERFÄLGAR
Avlägsnar även enkelt oxider från aluminium.

ANVÄNDS EJ PÅ

  • Ytbehandlade aluminiumfälgar typ Alcoa / Alubright fälgar
  • Magnesiumfälgar

APPLICERING:

  1. Applicera.
  2. Låt verka ca 2-4 minuter.
  3. Använd borste vid behov.
  4. Skall inte torka.
  5. Spolas med högtryckstvätt eller rikligt med vatten.

NOTERA

  • Glas skyddas från stänk
  • Förvaras frostfrit