Elite Oil 2-takts olja

  • 105 kr

Elite Oil 2-taktsolja har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper samt är förblandad vilket förenklar inblandningsförfarandet. Elite 2-taktsolja har mycket g

Elite Oil 2-taktsolja har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper samt är förblandad vilket förenklar inblandningsförfarandet. Elite 2-taktsolja har mycket goda smörjegenskaper, och har genomgått test enligt Husqvarna 380 CD med gott resultat. Oljan rekommenderas i första hand till luftkylda 2-taktsmotorer. Produkten är avsedd för motorer med höga varvtal och höga temperaturer som t.ex. motorsågar, röjsågar m.m.

Produktdata
Densitet:
870 kg/m³
Flampunkt:
75°C
Lägsta flyttemperatur:
-39°C
Viskositet 40°C:
42 cSt
Viskositet 100°C:
7,2 cSt
Viskositetsindex:
135


Godkännanden
API TC++ • JASO FC • ISO-EGD (Global GD) • TISI 1040 • Malaguti Moto godkänd