Payback #256 Synguard - Högtempfett H1

 • 245 kr

#256 Synguard -H1 från Payback är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer


#256 Synguard -H1 från Payback är ett helsyntetiskt livsmedelsgodkänt fett för applikationer med extrema tryck, vatten, vattenånga, kyla eller höga temperaturer. Speciellt framtaget för smörjning av livsmedelsutrustning och medicinsk utrustning.

Livsmedelsfett

Synguard -H1  är ett livsmedelsfett av högsta kvalitet, baserat på renaste polyalfaolefin (PAO) syntetbas med förtjockare av bentonit.

Temperaturer

Synguard är ett högtemperaturfett som klarar kortare perioder upp till +260°C och saknar droppunkt. Samtidigt funktionellt i temperaturer ned till -40°C.

Vattenresistent

Synguard -H1 är ett vattenresistent fett. Utmärkt för applikationer som kan utsättas för vatten, vattenånga eller snö.

Tryck och varvtal

Synguard är ett multifunktionellt, smidigt och vidhäftande fett för applikationer med låga till höga belastningar, samt varvtal upp till 10.000 rpm.

Förhindrar bakterier

Synguard innehåller konserveringsmedel som på ett effektivt sätt kontrollerar, fördröjer och förhindrar bakterietillväxt om fettet utsätts för livsmedelsprodukter.

Fördelar

 • Utmärkt mot vattenavspolning
 • Mycket goa köldegenskaper
 • Överlägset slitageskydd
 • Extrema högtrycksegenskaper
 • Förhindrar rost och oxidation
 • Förhindrar termisk nedbrytning
 • Saknar droppunkt
 • Stabilt mot sura ämnen
 • Behåller sin konsistens
 • Utmärkt i centralsmörjning
 • Mycket hög vidhäftning

Användningsområden

Kullager - Rullager - Ledlager - Glidlager - Nållager - Kulskruvar - Bussningar - Gejder - Kranutskjut

Blandbarhet

Synguard -H1 är baserat på polyureaförtjockare och är inte blandbar med andra smörjfetter som inte är baserade på polyurea i instängda applikationer, typ lagerhus.

Volym: 400 ml