Payback #492 Intake EGR & Turbo Cleaner 400ml

  • 195 kr

INTAKE CLEANER från Payback är för effektiv rengöring av föroreningar och avlagringar som uppkommit i luftinsuget, EGR-systemet, på insugsventiler och turboving

INTAKE CLEANER från Payback är för effektiv rengöring av föroreningar och avlagringar som uppkommit i luftinsuget, EGR-systemet, på insugsventiler och turbovingar. Olja, hartser, lack och kolavlagringar avlägsnas, dock krävs kunskaper för bruk.

EGR OCH ÅTERCIRKULERING
Avgasåterföringssystem är ett effektivt sätt att minska kväveutsläpp och sänka förbränningstemperaturen. En liten mängd avgaser återcirkuleras och reducerar förbränningstemperaturen vilket reducerar det farliga utsläppet av kväveoxid (NOx).

AVLAGRINGAR UPPSTÅR
Den negativ effekt av ”återvunna” avgaser är att det bilds en kraftig beläggning med avlagringar i hela motorns motorns genom EGR-kanalen!

SÄNKT EFFEKT OCH KOSTNADER
Dessa beläggningar reducerar motoreffekten. Hög mängd av beläggningar kan reducera 30 % av motoreffekten. Kostnader upp till 40.000:- på exklusiva bilar för åtgärd på verkstad, då det krävs demontering av hela insugnings- och EGR systemet om beläggningarna blivit för tjocka.

PERIODISKT UNDERHÅLL
Efter viss demontering kan 492 Intake Cleaner sprayas stötvis direkt in i luftintaget och rengöra EGR-systemet, luftmassemätaren, insugningsrör, förbränningsrum, kolvtopp, ventiler och turbo från avlagringar, lack och föroreningar.

FÖRDELAR

  • Återställer motorns effekt
  • Förbättrar bränsleekonomin, tomgång och startförmåga
  • Ökar livslängden på katalysatorer och partikelfilter
  • Minskar utsläpp av NOx