Payback P7063 Cleaner 400ml

  • 225 kr

P7063 CLEANER från Payback är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta material som t.ex. metall, glas, gummi och de flesta plaster och målade ytor före limn

P7063 CLEANER från Payback är ett effektivt rengöringsmedel för de flesta material som t.ex. metall, glas, gummi och de flesta plaster och målade ytor före limning, tätning, folier eller dekaler. Lämnar inga hinnor eller restprodukter som stör vidhäftningen. Ger en korrekt balans av neutraliserande joner på ytor och material som ska limmas, vilket stimulerar vidhäftningen.

EGENSKAPER
• Rengör effektivt alla ytor som ska limmas
• Lämnar inga rester som stör vidhäftningen
• Förbereder snittytan som en primer för vidhäftning
• Ökar alla anaeroba produkters vidhäftning mot ytor
• Förhindra dålig vätning och absorption av snabblimmer
med låg viskositet vid limning av porösa material

LÖSER
• Oljor
• Fetter
• Skärvätskor
• Smuts
• Andra orenheter

RENGÖRING AV
• Metaller
• Gummi
• Glas
• Plaster
• Lackerade ytor

MILJÖ & SÄKERHET
P7063 innehåller brandfarliga lösningsmedel.
Försiktighet måste vidtas för att undvika öppna lågor.
Mer information se säkerhetsdatabladet.