Payback #440 Oktanbooster

  • 844 kr

#440 Oktanbooster är en ÄKTA oktanhöjare från Payback framtagen av Panta Racingfuel i Italien. Ökar motoroktanen på bensin med minimum 3 Oktan och 1%

#440 Oktanbooster är en ÄKTA oktanhöjare från Payback framtagen av Panta Racingfuel i Italien. Ökar motoroktanen på bensin med minimum 3 Oktan och 1% Syre (Oxygen) vid 10% inblandning.

Befintliga oktanboosters

Oktanboosters har funnits länge på marknaden med bristfällig funktion. Efter att Payback mätt upp 6 st tillgängliga produkter gav den bästa en ökning av endast 0.2 oktan efter den rekommenderade inblandningen.

Stor efterfrågan

Panta Racinfuel i Italien har efter år av påtryckningar tillverkat en äkta oktanbooster. Många motorer behöver högre motoroktan än vad som är tillgängligt, utan att behöva införskaffa rent racebränsle till hög kostnad.

Ökad motoroktan

Vid uppmätning av 95-, 98- 100- och 102 oktanigt bränsle ökar #440 Oktanbooster samtliga bränslen ca 3 oktan vid 10% inblandning samt ger en 1% syresättning av hela bränslemängden.

Blyersättare

Kan med fördel användas som blyersättare vid 1% inblandning i äldre motorer som kräver extra ventilskydd.

Stabiliserar vid lagring

Produkten stabiliserar bränsle vid lagring och optimerar gammalt bränsle.

Kan användas i alla typer av bensinmotorer.

Volym: 5 liter