Payback #450 Bensinoptimerare

  • 325 kr

#450 Bensin- & E85 Optimerare från Payback är ett högeffektivt bränsleadditiv. Effektiviserar förbränningsprocessen och blir snabbt ekonomisk. Rengör, skydd


#450 Bensin- & E85 Optimerare från Payback är ett högeffektivt bränsleadditiv. Effektiviserar förbränningsprocessen och blir snabbt ekonomisk. Rengör, skyddar och smörjer hela förbränningslinjen.

Rengör

Bränsleoptimeraren rengör effektivt bränslesystemets alla komponenter såsom spridare, insprutning, ventiler, förbränningsrum och återställer den ursprungliga motoreffekten.

Smörjer

Bränsleoptimeraren ökar bränslets smörjande förmåga med upp till 40% vilket ger ett extra starkt slitageskydd för förbränningslinjens alla komponenter. Speciellt utformad för bensin, etanol / E85 och racingbränslen.
OBS! Ej för metanol.

Skyddar & eliminerar

Skyddar effektivt systemet mot syraangrepp, oxidation och korrosion. Stabiliserar bränslet under lagring och förhindrar att frysning och isbildning i bränslesystemet sker vid kontinuerlig användning.

Blyersättare

Kan med fördel användas som blyersättning i äldre motorer som kräver extra ventilskydd.

Lägre förbrukning

Produkten optimerar förbränningsprocessen vilket ger en jämnare motorgång och en piggare motor. Ger även en stor reducering av förbrukningen och rökutvecklingen med lägre utsläppsvärden som resultat.

Ekonomisk

Uppvisar oftast en 2% förbättring av bränsleekonomin på nya fordon och upp till 5% på äldre fordon. Detta gör att produkten snabbt blir ekonomisk.

Dosering

  • Normalt burk 0,05%
  • Akut rengöring 0,5%
  • Etanol i racemotorer 0,2%

Användingsområden

Alla typer av nya och gamla 2- och 4-taktsmotorer som förbränner bensin eller etanol.

Volym: 500 ml