Payback #460 Moly 2000 Dieseloptimerare

 • 190 kr

Moly 2000 från Payback är en av världsmarknadens effektivaste dieseladditiv. Optimerar MK1, E32, E10, HVO, HVO100 och RME till premium diesel. Aktiva ämnen ökarMoly 2000 från Payback är en av världsmarknadens effektivaste dieseladditiv. Optimerar MK1, E32, E10, HVO, HVO100 och RME till premium diesel. Aktiva ämnen ökar cetantalet (brännvärdet), kraftigt rengörande, smörjer, skyddar och optimerar förbränningslinjen till reducerad förbrukning och ökad livslängd.

Rent bränslesystem

Vid inblandning av ej fossilt bränsle i diesel ökar beläggningar i system och injektorer, vilket ger reducerad motoreffekt och ökad förbrukning. Moly 2000 rengör effektivt hela förbränningslinjen från beläggningar så att full effekt alltid levereras.

Reducerad förbrukning

Moly 2000 innehåller aktiva ämnen som ökar brännvärdet och finfördelar bränslemolekylerna för optimal syresättning. Detta ökar verkningsgraden och ger reducerad dieselförbrukning med flera % per genererad hästkraft vid utförda dynotester på tunga fordon.

Skyddar systemet

Moly 2000 bildar en stark skyddsfilm i hela bränslesystemet som ger ett effektivt skydd mot friktion, slitage, korrosion och oxidation i systemet, vilket ger driftsäkerhet och eliminerar dieselrelaterade driftstörningar.

Vatten och dieselbakterier

Diesel med inblandning av ej fossilt bränsle tillsammans med vatten aktiverar bakterietillväxt. Moly 2000 finfördelar vatten och binder det med dieselbränslet, vilket eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt i systemet vid kontinuerlig använding.

Fördelar

 • Låg dosering: 0,05% (1:2000).
 • Ökar cetan-talet med fyra enheter.
 • Optimerar förbränningslinjen.
 • Upp till 5% högre effektuttag.
 • Upp till 5% bränslereducering.
 • Reducerar emission upp till 47%.
 • Effektiv rengöring av injektorer.
 • Eliminerar kondensvatten.
 • Förhindrar dieselbakterier.
 • Stabiliserar diesel vid lagring.

Utförda testar

Ett större antal dynotester och praktiska tester på tunga fordon visar hög bränslereduktion. Tester på professionell provningsanstalt visar reduktion på hela 4,2%.

Injektortester

Cummin L10, Cummins N14 och Peugeot DW-10 uppvisar rena och korrosionsfria injektorer utan mätbart slitage vid ett normalt injektorbyte.

Användningsområden

För alla typer av dieselmotorer.