Payback #462 Moly 1000 Artic Shield

 • 320 kr

Moly 1000 Arctic från Payback är en multifunktionell dieseltillsats. Speciellt utvecklad för att kraftigt förbättra köldegenskaperna på alla typer av diesel mot


Moly 1000 Arctic från Payback är en multifunktionell dieseltillsats. Speciellt utvecklad för att kraftigt förbättra köldegenskaperna på alla typer av diesel mot paraffinering och frysning. Aktiva ämnen ökar cetan-talet (brännvärdet), kraftigt rengörande, smörjer, och optimerar förbränningslinjen till reducerad förbrukning.

Rent bränslesystem

Inblandning av ej fossilt bränsle i diesel ökar beläggningar i system och injektorer, vilket ger reducerad effekt och ökad förbrukning. Moly 1000 rengör effektivt hela förbränningslinjen från beläggningar så att full effekt alltid levereras.

Skyddar systemet

Moly 1000 bildar en stark skyddshinna i hela bränslesystemet som skyddar effektivt mot friktion, slitage, korrosion och oxidation i systemet, vilket ger driftsäkerhet och eliminerar dieselrelaterade driftstörningar.

Diesel i sträng kyla

När lågsvavelhaltig diesel utsätts för sträng kyla kan paraffinmolekylerna (n-paraffins) snabbt börja fällas ut ur bränsler och bilda stora vaxkristaller som tätar bränsleledningar och filter.

Ökade köldegenskaper

Moly 1000 Artic Shield förhindrar bildningar av vaxkristaller och finfördelar de som bildas om det tillsätts i dieselbränslet innan det har nått sitt molnpunkt (dimmig i kyla). Detta reducerar drastiskt vaxkristallernas storlek och förhindrar dem att bindas med varandra så att de kan strömma fritt genom bränslefiltret i sträng kyla.

Fördelar

 • Låg dosering 0,1% (1:1000)
 • Ökar dieselns köldegenskaper
 • Ökar cetan-talet fyra enheter
 • Optimerar förbränningslinjen
 • Upp till 5% högre effektuttag
 • Upp till 5% bränslereducering
 • Reducerar emission upp till 47%
 • Effektiv rengöring av injektorer
 • Eliminerar kondensvatten
 • Förhindrar dieselbakterier
 • Stabiliserar diesel vid lagring

Utförda tester

Ett större antal dynotester och praktiska tester på tunga fordon visar hög bränslereduktion. Tester på professionell provningsanstalt visar reduktion på hela 4,2%.

Injektortester

Cummins L10, Cummins N14 och Peugeot DW-10 uppvisar rena och korrosionsfria injektorer utan mätbart slitage vid ett normalt injektorbyte.

Vatten och dieselbakterier

Diesel med inblandning av ej fossilt bränsle tillsammans med vatten aktiverar bakteriertillväxt. Moly 2000 finfördelar vatten och binder det med dieselbränslet, vilket eliminerar kondensvatten och bakterietillväxt i systemet vid kontinuerlig använding.

Volym: 1 liter