Payback #470 All Fuel System Cleaner

 • 175 kr

#470 All Fuel System Cleaner från Payback rengör effektivt hela förbrännings-linjen i alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer. Stabiliserar alla typer


#470 All Fuel System Cleaner från Payback rengör effektivt hela förbrännings-linjen i alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer. Stabiliserar alla typer av drivmedel, avlägsnar vatten och förhindrar utfällning i bränslesystemet vid förvaring.

Hög precision

Moderna motorer arbetar med mycket hög precision för optimerad effekt och förbränning. Redan små mängder av beläggningar i ett bränslesystem skapar störningar och påverkar både prestandan och förbrukningen.

En flytande mekaniker

All Fuel System Cleaner löser effektivt upp beläggningar, oxider och sot från alla typer av drivmedel som bildas i tank, ledningar, pumpar, injektorer, förgasare, ventiler, förbränningsrum och kolvtopp vilket eliminerar driftstörningar och att full effekt levereras.

Skyddar bränslesystemet

Ger även ett utmärkt slitageskydd för injektorer och bränslepumpar, särskilt vid bruk av låg svavelhaltig diesel, omformulerad bensin, etanol (E85) och alla typer av racebränslen.

Avlägsnar vatten

Vid bruk elimineras kondensvatten vilket förhindrar korrosion eller isbildning i systemet vid kyla.

Förvaring av motorer

All Fuel System Cleaner stabiliserar bränslen, vilket förhindrar utfällning och oxidation i förgasare och insprutningssystem om det brukas innan förvaring.

Blyersättare

Ersätter bly i bensin och förhindrar slitage av avgasventiler på äldre bensinmotorer.

Fördelar

 • För alla typer av drivmedel
 • Mycket effektiv rengöring
 • Smörjer hela bränslesystemet
 • Ersätter bly i bensin
 • Stabilisering av bränslet under lagring
 • Förhindrar nedbrytning och oxidering under förvaring
 • Utmärkt korrosionsskydd mot fukt och etanolbränslen
 • Förhindrar uppbyggnad av beläggningar under en tid
 • Eliminerar kondensvatten
 • Förhindrar isbildning
 • Minskar utsläpp och rökgaser
 • Ofarlig för katalysatorer och partikelfilter

Dosering

Akut rengöring: 2 dl per 50 liter.
Underhåll: 1,25 dl per 50 liter bränsle var 4:e tank förebygger och eliminerar driftstörningar.
Stabilisering av bränsle inför förvaring: 2 dl per 50 liter.

Volym: 250 ml