Payback #490 DPF Cleaner

  • 790 kr

#490 DPF Cleaner från Payback rengör alla typer av partikelfiltret på fordon under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar. DPF Cleaner är


#490 DPF Cleaner från Payback rengör alla typer av partikelfiltret på fordon under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar. DPF Cleaner är det mest ekonomiska sättet att förlänga livslängden på partikelfilter.

Partikelfilter

DPF Cleaner rengör effektivt partikelfilter i moderna fordon så som bilar, lastmaskiner, bussar och lastbilar.

Rengör hela systemet

DPF Cleaner är multifunktionell och rengör hela bränslesystemet inklusive injektorer, ventiler och förbränningsrum från avlagringar. Detta resulterar i återställande av motoreffekten och bränsleförbrukning.

Funktion

Förutom att hela bränslesystemet rengörs så innehåller DPF Cleaner ett organometalliskt ämne som fungerar som en accelerator vid regenerering av av dieselpartikelfilter (DPF). Produkten sänker signifikant tändningstemperaturen för sot som samlas i partikelfiltret och optimerar periodisk förbränning av ackumulerat sot, en process som kallas för filterregenerering.

Fördelar

  • Multifunktionell för alla vanliga igensättningsrelaterade problem.
  • Återställer motoreffekten som tappats p.g.a smutsigt och ineffektivt bränslesystem.
  • Återställer normal bränsleförbrukning som nedsatts p.g.a smutsigt bränslesystem eller tätt partikelfilter.
  • Förlänger livslängden och förhindrar byte av partikelfilter.
  • Kan användas på alla dieselmotorer, med eller utan partikelfilter, för total systemrengöring.

Användning

  1. Häll flaskan i tanken före tankning.
  2. Kör minst 30 minuter med förhöjt varvtal (3000 rpm) eller högre för personbilar och ca 25% högre än normalt varvtal för lastbilar.
  3. Upprepa detta körsätt ett par gånger under tankens livslängd för att uppnå maximalt resultat.

Dosering

1 liter för 40 till 60 liter diesel. Överdosera EJ!