Payback #491 DPF Cleaner II

  • 1 500 kr

#491 DPF Cleaner II från Payback är ett koncentrerat tillsatsmedel för rengöring av dieselpartikelfilter. Sänker markant antändningstemperaturen på sot och ger

#491 DPF Cleaner II från Payback är ett koncentrerat tillsatsmedel för rengöring av dieselpartikelfilter. Sänker markant antändningstemperaturen på sot och ger en kontinuerlig rengöring av partikelfiltret under drift, som ofta blir igensatta vid kort- eller stadskörningar.

Tillsats för diesel

DPF Cleaner II är ett tillsatsmedel för diesel, baserad på nanopartiklar av ceriumoxid och fungerar som en katalysator vid regenerering (rengöring) av partikelfiltret.

Antändningstemperatur

DPF Cleaner II sänker markant antändningstemperaturen på sot som ansamlats i partikelfiltret, vilket optimerar förbränning av ackumulerat sot under drift.

Kontinuerlig förbränning

När DPF Cleaner II tillsätts i dieseltanken kommer en effektiv och kontinuerlig förbränning att ske av ackumulerat sot i partikelfiltret vid den temperatur som normalt uppkommer i partikelfiltret under normala driftsförhållanden.

Ren förbränning

Kombinationen av ren förbränning och lägre utsläpp av sotpartiklar kommer att rengöra och behålla partikelfiltret, EGR (avgascirkuleringssystemet) och turboaggregatet rena från sotavlagringar.

Fördelar

  • Återställer bränsleförbrukningen och motoreffekten som nedsatts p.g.a hög sothalt i partikelfiltret.
  • Problemfri drift av DPF-systemet.
  • Minskar partikelutsläpp och hjälper till att uppfylla utsläppsgränser.
  • Minskar utsläpp av rök, HC, CO2 och sotpartiklar.
  • Förbränner och rengör partikelfiltret 5-10 gånger snabbare och effektivare än vid användning av katalysatorbelagda partikelfilter.
  • Rengör även förbränningsrum, ventiler, turboaggregat och avgassystemet från sot.
  • Utmärkt för tunga lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner med partikelfilter (DPF).

Användning

  • För regelbunden användning i personbilar och tunga dieselmotorer med standard- eller eftermonterad dieselpartikelfilter. Speciellt för lätta och tunga fordon som kör mycket i stadstrafik och entreprenadmaskiner.

Dosering

1 liter till 170 liter diesel.

Volym: 5 liter