Payback #408 Automatic Gear Cleaner

  • 245 kr

#408 Automatic Gear Cleaner från Payback rengör effektivt automatisk växel-lådor och konvertrar invändigt innan oljebyte. Löser upp avlagringar och beläggningar


#408 Automatic Gear Cleaner från Payback rengör effektivt automatisk växel-lådor och konvertrar invändigt innan oljebyte. Löser upp avlagringar och beläggningar som bildats. Rengöringen förebygger samt åtgärdar funktionsstörningar som orsakats av smuts.

Avlagringar skapas

Vid förlängda intervaller för oljebyte eller att växellådsoljan har blivit överhettad, bildas avlagringar i växellådan. Detta ökar slitaget och funktionsstörningar kan uppstå vilket ofta leder till ett kostsamt växellådsbyte.

Effektiv rengöring

Gearbox Cleaner rengör invändiga ytor samt ventilhus och slider från avlagringar innan oljebyte.

Växellådsstörningar

Rengöring vid varje oljebyte förebygger och förhindrar slitage och växelstörningar. Dessutom blir befintliga funktionsstörningar åtgärdade som uppkommit p.g.a dessa avlagringar.

Förebygga oljeläckage

Tillsätt med fördel Payback €417 Packningsrekond vid oljebytet. Detta förhindrar att utvändiga och invändiga oljeläckage uppstår (och tätar befintliga oljeläckage) vilka annars kan försämra funktionen på växellådan.

Dosering

Rekommenderad dosering är 5% av systemets oljevolym. 300 ml flaskan räcker till ett oljesystem på 6 liter för full effekt, lägre styrka kan också användas med gott resultat. 1 liters flaskan räcker således till ett oljesystem på 20 liter.

Bruksanvisning

  1. Tillsätts direkt i växellådsoljan.
  2. Kör minimum 10 mil och max 100 mil innan oljebyte sker.

Användningsområde

Automatiska växellådor, konvertrar och andra typer av automatiska växellådor.