Payback #410 Micron Moly - Oljeförstärkare

  • 436 kr

#410 Micron Moly från Payback är en multifunktionell oljeförstärkare. Ökar oljans viskositet, bärighet och den tätande förmågan samt minskar friktion, ljud och

#410 Micron Moly från Payback är en multifunktionell oljeförstärkare. Ökar oljans viskositet, bärighet och den tätande förmågan samt minskar friktion, ljud och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och upplöst molybdendisulfid MoS2.

Oljeförstärkare

Micron Moly är en oljeförstärkare för högre prestanda. Innehåller en tryckförstärkelse additivteknik med upplöst Molybdendisulfid och PTFE.

Slitagereducering

Metaller och lagerytor är inte helt släta, de har asperiter (ojämnheter). Den upplösta molybdendisulfiden MoS2 plätterar alla metallytor så de blir släta och ger en hög smörjförmåga när oljefilmen är liten eller obefintlig. En bärande oljefilm skapas snabbare och PTFE ger en låg friktion, en kombination av starka ämnen som minimerar metallkontakt t.o.m vid start och stopp. Detta medför en kraftig reducering av slitage på lagerytor, kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion.

Motorer

Micron Moly ger lägre friktion, stabiliserar och ökar oljans viskositet, oljetryck och den tätande funktionen med bränslebesparande egenskaper.

Vid oljeförbrukning

Micron Moly reducerar befintlig oljeförbrukning och transmissionsljud. Produkten reducerar även sotmängden och förbränningsrester i motoroljan.

Hydraulik

Micron Moly stabiliserar och ökar viskositeten på hydrauloljor samt den tryckbärande egenskapen vilket reducerar slitage och friktion i systemet, speciellt i pumpar och ventiler. Ger normalt en sänkning av driftstemperaturen på hydraulsystem i hård drift, vilket ökar oljans livslängd och systemets komponenter.

Industriella växellådor

Ger lägre friktion och ljudnivå i växellådan samt ökar och stabiliserar oljans viskositet och vidhäftning mot metall. Ökar även den skyddande egenskapen mot kondensvatten.

Volym: 1 liter

Användningsområden

  • Diesel- och bensinmotorer
  • Hydraulsystem
  • Industriella växellådor
  • Bakaxlar och navreduktion

Dosering

Intervall: varje oljebyte

  • Motorer: 5%
  • Växellådor: 5 - 10%
  • Hydraulik: 1%

Micron Moly påverkar ej katalysatorer och partikelfilter.