Payback #698 Gel Hammer Betonglösning 1L

 • 198 kr

Mycket effektivt betonglösningsmedel. Löser upp till 6 mm härdade betongrester, cement och kalk under 15 – 45 minuter. Användarvänligt!

GEL HAMMER från Payback är ett mycket effektivt betonglösningsmedel. Löser upp till 6 mm härdade betongrester, cement och kalk under 15 – 45 minuter. Användarvänligt, lätt biologiskt nedbrytbart och fri från traditionella biverkningar som starka syror har.

MYCKET EFFEKTIV
Gel Hammer är effektivt och kan lösa upp till 6 mm betongrester, cement och kalk under 15 till 45 minuter beroende på tjocklek, ålder och hårdhet. Koncentratet kan spädas med vatten om lägre prestanda önskas.

KOSTNADSEFFEKTIV
Gel Hammer är ej korrosiv för metall som t.ex aluminium och eliminerar ommålning av delar som skadas av starka syror, vilket ger lägre kostnader över tid.

FINNS I TVÅ VERSIONER
698 Gel Hammer har en vidhäftande konsistens som minimerar avrinning. 699 Foam Hammer är ej vidhäftande och har en bättre penetrationen in i kalk och svårlöst betong. Vid bruk av skumsprayer skapas ett fastare skum som minskar avrinning på vertikala ytor.

BÄST RESULTAT
Applicera igen efter ca 15 minuter vid tjockare lager om medlet börjat torka, våt = aktivt. Desto längre ytan är våt ökar upplösningen av betong markant före avspolning sker.

FÖRDELAR

 • Effektiv och användarvänlig
 • Snabbt biologiskt nedbrytbar
 • Kan spädas med vatten för lägre styrka
 • Skadar ej material
 • Ej korrosivt

APPLICERING

 1. Appliceras bäst med sprayer.
 2. Appliceras alltid på torr yta.
 3. Verkningstid 15 till 45 minuter
 4. Applicera igen vid behov, spola ej av med vatten före!
 5. Avspolas med högtryckstvätt.

AVLÄGSNAR ÄVEN

 • Oxider från galvat stål
 • Betong från textiler
 • Betonghud från betong före målning

NOTERA

 • Används ej i direkt solljus då värme / sol får produkten att torka och effekten avtar helt
 • Förvaras frostfritt