Payback #699 Foam Hammer 20L

 • 2 550 kr

Löser effektivt härdad betong, cement och kalk. Snabbt biologiskt nedbrytbart, användarvänligt och fri från de traditionella biverkningar från starka syror.

GEL HAMMER / FOAM HAMMER från Payback är de effektivaste betonglösningsmedlen på marknaden. Löser effektivt härdad betong, cement och kalk. Snabbt biologiskt nedbrytbart, användarvänligt och fri från de traditionella biverkningar från starka syror. Kan i koncentrerad form lösa upp till 6 mm betongrester på 45 minuter.

VÄNLIGT & EFFEKTIVT
Gel & Foam Hammer är mycket effektiva, lätt biologiskt nedbrytbara och användarvänliga. Löser upp till 6 mm betongrester under 15 till 45 minuter beroende på betongens tjocklek, ålder och hårdhet.

KOSTNADSEFFEKTIV
Gel & Foam Hammer ger optimerad tidsåtgången för rengöring. Är inte korrosiva och sparar kostnader för ommålning av utrustning och byte av delar skadade av starka syror. Vilket ger lägre kostar över tiden.

KAN SPÄDAS MED VATTEN
Det är ett koncentrat som kan spädas med vatten om lägre prestanda önskas.

TVÅ VERSIONER

 • 698 Gel Hammer har en vidhäftande konsistens och minimerar avrinning på vertikala ytor.
 • 699 Foam Hammer är ej vidhäftande och har en snabbare penetration vilket är ett bättre alternativ på täta ytor t.ex Kalk. Utmärkt för detaljer i bad.

Vid bruk av skumsprayer skapas ett fastare skum som förhindrar avrinning.

BÄSTA RESULTAT
Bör användas koncentrerad vid tjockare lager av betong, applicera igen när medlet börjar torka, våt = aktivt. Desto längre tid ytan är våt ökar upplösning av betong markant före avspolning med högtryckstvätt sker.

DETALJER I BAD
Detaljer rengörs effektivast i bad med Foam Hammer och kan spädas 50% med vatten.

APPLICERING

 1. Appliceras med sprayer, pensel eller för bruk i bad
 2. Applicera alltid på torr yta
 3. Verkningstid 15 till 45 minuter eller tills betongen är mjuk
 4. Applicera igen vid behov om medlet börjat torka
 5. Avspolas med högtryckstvätt.

FÖRDELAR

 • Effektivt
 • Användarvänligt
 • Snabbt biologiskt nedbrytbart
 • Skadar ej aluminium
 • Ej korrosivt
 • Inga klassificerade gifterMultifunktionellt

SKADAR EJ MATERIAL SOM

 • Aluminium
 • Glas
 • Lackade ytor
 • Gummi
 • Plast

AVLÄGSNAR:

 • Betong, cement och kalk
 • Oxider från galvat stål
 • Betong från textil
 • Betonghud från betonggolv innan målning